Zgodovina

Prva pobuda za nastanek organiziranega gasilstva na Viru sega v drugo polovico 19. stoletja. Vir je leta 1863 prizadel katastrofalni požar, ki je uničil skoraj vso vas. Ta in še drugi požari v okolici so dali povod tedanjemu županu podreške občine in poštarju na Viru Vinku Janušu, da je začel razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva na Viru, ki pa se je premaknila 20. stoletje.

Leta 1921 je zagorelo v strojnici, kotlarni in na žagi Franca Majdiča na Viru. Katastrofalni požar je bil osnova za pobudo Franca Majdiča, da se na Viru ustanovi Gasilsko društvo Vir. Prvi sestanek je bil pod Majdičevo lipo, kjer so se dogovorili za ustanovni občni zbor, ki je bil 11. junija 1922. Takoj so se oskrbeli s prevozno ročno brizgalno in gasilskim orodjem. Brizgalno in orodje so blagoslovili na ustanovni slovesnosti 20. avgusta 1922 na dvorišču Krmpotičeve kartonažne tovarne na Viru. Hitro so stekle priprave za gradnjo gasilskega doma, ki je bil predan svojemu namenu 10. maja 1925. Zemljišče za novi dom je podaril takratni veliki dobrotnik virskih gasilcev Franc Majdič. Zaradi vse večjih zahtev po porabi gasilne vode so se odločili kupiti motorno brizgalno pri Strojnih tovarnah in livarnah v Ljubljani. Brizgalno so blagoslovili in predali svojemu namenu 24. julija 1932, ko je društvo praznovalo deset let uspešnega delovanja.

V tem letu so virski gasilci vključili v svoje vrste tudi trinajst deklet. Na osnovi kraljevega zakona se je v letu 1933 društvo preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Vir. Ob praznovanju 15. letnice delovanja društva so 11. julija 1937 razvili gasilski prapor ter izročili svojemu namenu nov vprežni voz in prevozni vitel za cevi.
Živahno je bilo tudi prosvetno in kulturno življenje v društvu. Uprizorili so precej dramskih del, imeli pa so tudi ženski tamburaški zbor. Med drugo svetovno vojno (1941 do 1945) so imeli virski gasilci redne vaje, dejavnost društva pa je počasi usihala proti koncu vojne. Številni člani so se borili proti okupatorju. Razvoj industrije na Viru in v okolici je narekoval potrebo po nakupu gasilskega avtomobila. Po zaslugi Hermana Breznika, ki je od Gasilske zveze Slovenije uspel pridobiti znatna sredstva, so virski gasilci leta 1951 kupili tovornjak Opel Blitz. Z veliko finančno podporo Vate Vir in Papirnice Količevo je društvo v karoserijski delavnici na Viru tovornjak predelalo v tipiziran gasilski avto in ga predalo svojemu namenu 11. julija 1954. Leta 1961 je društvo kupilo novo motorno brizgalno Sora v takratni vrednosti milijon dinarjev. Društvo je moralo zbrati polovico vsote, ostalo pa je prispevala Občinska gasilska zveza Domžale. Staro brizgalno ILO je društvo predalo gasilcem na Vrhpolju pri Moravčah.

Konec šestdesetih let so imeli virski gasilci vedno večje težave z voznostjo Opel Blitza. Ob veliki podpori krajanov, Občinske gasilske zveze Domžale in podjetij iz okolice je društvo v letu 1971 kupilo nov kombi IMV 1600 s tremi osmi in motorno brizgalno Rosenbauer 8/8. Nov orodni avto in motorno brizgalno so gasilci slovesno predali svojemu namenu 16. julija 1972 ob 50. letnici delovanja društva.
V sedemdesetih je stari gasilski dom postajal pretesen za hrambo sodobne opreme in redno dejavnost društva. Sredi sedemdesetih let je društvo pričelo z aktivnostmi za gradnjo novega gasilskega doma. Krajevna skupnost Toma Brejca Vir je leta 1977 društvu podarila zemljišče na južni strani kulturnega doma na Viru. Zaradi pomanjkanja sredstev za gradnjo novega doma je društvo v letu 1980 stari dom prodalo, ob koncu tega leta pa je preselilo vso opremo v napol izdelane garaže novega doma. S skromnimi sredstvi so gasilci uspeli opremiti garaži in orodjarno in jih slovesno predali svojemu namenu na prireditvi ob 60. letnici obstoja društva 17. in 18. julija 1982. Na slovesnosti so od Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom Domžale prevzeli novo gasilsko avtocisterno TAM 130 T10. V uporabo so predali tudi pionirsko motorno brizgalno TOMOS s kapaciteto 300 litrov vode na minuto.

Do julija 1982 so gasilci pri gasilskem domu opravili več kot 7000 ur prostovoljnega dela. V tem času je rast industrije in obrti na Viru narekovala potrebo po nakupu kombiniranega gasilskega vozila. Zahtevam časa je velikodušno prisluhnila Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom Domžale in virskim gasilcem dodelila zmogljivo kombinirano vozilo TAM 170 T14. Slovesna predaja vozila je bila 15. julija 1984, gasilsko cisterno pa so virski gasilci predali gasilcem iz Blagovice. V juniju 1991 je izbruhnila vojna za osamosvojitev Slovenije iz razpadajoče Jugoslavije. Virski gasilci so pomagali mladi državi z logistično podporo, za cestne barikade pa so dali na razpolago kombinirano vozilo, ki pa je ostalo nepoškodovano. V letu 1994 je prešlo družbeno imetje PGD Vir v pravno last društva. Naslednje leto so uredili prostore nad garažo in jih s 1. januarjem 1996 dali v najem Republiki Sloveniji za njene potrebe.
Najemnina prostorov predstavlja pomemben vir dohodkov društva za nemoteno delovanje. V tem obdobju je zob časa že dodobra načel orodno vozilo IMV 1600, društvo je pričelo zbirati denar za novo vozilo in v letu 1996 kupilo Peugeot Boxer 320 M/DT. Polovico vsote za nakup vozila je prispevala Gasilska zveza Domžale, polovico pa društvo. V tem letu je društvo prejelo prvi pozivnik Swissphone DE 506, ki je naznanil pohod sodobne komunikacijske opreme v gasilstvo.

V letu 1997 je društvo kupilo prikolico in jo opremilo z motorno brizgalno Rosenbauer in pripadajočo opremo. V tem leto je društvo pričelo z dolgoročnim načrtnim izobraževanjem svojih članov, ki traja še danes. Gasilci se udeležujejo tečajev na občinski in državni ravni.
Na prehodu v tretje tisočletje je imelo 52 gasilcev PGD Vir opravljen tečaj za gasilca in višje tečaje kar zagotavlja ustrezno usposobljenost pri gašenju požarov. Leta 2002 je društvo slovesno proslavilo 80. letnico svojega obstoja. Obnovljeno vozilo GVC 16/25 je društvo predalo svojemu namenu na prireditvi 29. junija. Dne 26.09.2003 je bil sprejet sklep, da PGD ustanovi enoto bolničarjev v okviru osrednje enote za prvo pomoč CZ Občine Domžale. Enota se redno izobražuje in dopolnjuje z novimi člani.
V juniju 2010 je PGD Vir pridobilo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 tipa Renault Master OV. Stari kombi Peugeot Boxer ni ustrezal več predpisu o največji starosti kakor tudi opremljenosti vozila za prevoz mladine. Med gasilci raste obetavni mladi rod, ki za prevoze na vaje, tekmovanja in prireditve potrebuje ustrezno vozilo. Nakup vozila sta v veliki meri podprli Občina Domžale in Krajevna skupnost Toma Brejca Vir, del sredstev pa smo pridobili tudi od Ministrstva za obrambo in donacij krajanov. 26. novembra 2011 je bilo vozilo slovesno predano in blagoslovljeno.

V mesecu septembru 2011 je bilo sproženo naročilo motorne brizgalne Rosenbauer Fox III pri zastopniku avstrijskega proizvajalca podjetju MiStar v Ljubljani. Brizgalna bomo slovesno predali namenu v letu 2012, ko društvo praznuje 90. letnico obstoja.
PGD Vir ima smele načrte tudi v bodoče. V letih 2012 in 2013 planiramo zamenjavo starega kombiniranega vozila (tipizirano gasilsko vozilo GVC 16/25). Nabava vozila je bila sprejeta v srednjeročni plan nabave gasilskih vozil GZ Domžale 2011-2016. Pri nakupu novega vozila nam bo v veliki meri pomagala Občina Domžale, del sredstev bomo prispevali sami, pričakujemo pa tudi pomoč naše krajevne skupnosti in krajanov.

zg1

zg2

zg3

zg4

zg5

 

 

 

Dodaj odgovor