Članstvo

moški ženske skupaj
pionirji 13 14 27
mladinci 14 16 30
pripravniki 33 16 49
prostovoljni gasilec – operativec 33 8 41
prostovoljni gasilec – rezerva 17 1 18
veteran 15 3 18
ostali člani 0 0 0
skupaj 125
58 183